Teknologi

I Norge hadde persontogvirksomheten en omsetning på 6.577 millioner kroner i 2013. Det foretas årlig 60,5 millioner reiser med NSBs tog i Norge. I 2005 overtok NSB AS 34 prosent av aksjene i Tågkompaniet i Sverige, og fra november 2006 kontrollerte NSB 10 Les mer »